Ανακοίνωση σχετικά με την ψήφιση του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»

 

 Ψηφστηκε χθες, Τετρτη 9 Νοεμβρου, με ευρεα πλειοψηφα, απ την Βουλ το νομοσχδιο «Νος τρπος κδοσης αδειν δμησης, ελγχου κατασκευν και λοιπς διατξεις», το οποο αποτελε μια σημαντικ μεταρρθμιση του νου πλαισου που θα διπει πλον την δμηση.
Το νομοσχδιο επιχειρε μσα απ να πλγμα ρυθμσεων να αντιμετωπσει προβλματα, πως την αδιαφνεια και την διαφθορ στον τρπο λειτουργας των πολεοδομικν υπηρεσιν, την αναποτελεσματικτητα στην εξυπηρτηση του πολτη, την απουσα ελγχου στο στδιο της υλοποησης και της λειτουργας της κατασκευς και την πλρη απουσα μηχανογρφησης και ηλεκτρονικο μητρου στις κατασκευς.
Παρλληλα, συντελε στην αναβθμιση του πλαισου για την προστασα του περιβλλοντος, της αρχιτεκτονικς, του αστικο τοπου.
Οι βασικς προβλψεις και μεγλες καινοτομες που εισγει το σχδιο νμου περιλαμβνουν:
· Διαχωρισμς αρμοδιοττων και λειτουργα στη δημσια διοκηση με κεντρικ ρθμιση την κατργηση της πολεοδομας, πως την γνωρσαμε μχρι σμερα. Την αρμοδιτητα κδοσης των αδειν δμησης (εγκριτικ) ασκον οι Υπηρεσες Δμησης – που αντικαθιστον τα σημεριν πολεοδομικ γραφεα – των Δμων. Την αρμοδιτητα ελγχου της ορθς εκτλεσης των αδειν (ελεγκτικ) ασκον οι Ελεγκτς Δμησης, που εποπτεονται απ το ΥΠΕΚΑ και την αποκεντρωμνη Διοκηση. Οι Ελεγκτς εναι Μηχανικο, με καθκοντα ασυμββαστα του δημοσου υπαλλλου λειτουργον ανεξρτητα και δεν τελον σε σχση ιεραρχικο ελγχου εποπτεας με τις Υπηρεσες Δμησης (Υ.ΔΟΜ.). Την αρμοδιτητα κρατικς και συνεχος εποπτεας της σκησης του ργου των Υ.ΔΟΜ και των Ελεγκτν Δμησης, ασκε η Ειδικ Υπηρεσα Επιθεωρητν Δμησης και Ενργειας καθς και τα Συμβολια Πολεοδομικν Θεμτων και Αμφισβητσεων – που υποκαθιστον τα υφιστμενα ργανα γνωμοδτησης πως το Κεντρικ Συμβολιο Χωροταξας, Οικισμο και Περιβλλοντος που καταργεται.
· Διαφνεια. Η υποβολ λων των απαιτομενων δικαιολογητικν στοιχεων και μελετν, προβλπεται να εναι ηλεκτρονικ.
· Απλοποηση και επιτχυνση. Η γκριση δμησης θα χορηγεται σε πντε ημρες, εν για την γκριση δμησης ελγχονται τα βασικ στοιχεα που αποτελον τον δεκτη περιβαλλοντικς επιβρυνσης της κατασκευς στο φυσικ οικιστικ περιβλλον. Η δεια δμησης χορηγεται σε δυο ημρες απ την προσκμιση των απαρατητων μελετν και λοιπν εγκρσεων και την ανληψη της ευθνης απ τους Μελετητς Μηχανικος.
· Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Στην πλρη εφαρμογ του πλαισου η διαδικασα κατθεσης των απαιτομενων για την χοργηση δειας δμησης θα γνεται ηλεκτρονικ. Τα προβλεπμενα Μητρα Μελετητν και Επιβλεπντων Μηχανικν με τα επαγγελματικ τους προσντα και δικαιματα, θα κατοχυρσουν τους πολτες απ φαινμενα παρνομης σκησης επαγγλματος.
· λεγχος της εφαρμογς των αδειν δμησης. Προβλπεται να διαδικασα ελγχου της ορθς εκτλεσης των οικοδομικν εργασιν που εγκρνονται μσω των αδειν, στο πλασιο κατασταλτικς δρσης του κρτους.
· Τλος, καταργονται τα υπρχοντα γνωμοδοτικ ργανα και θεσμοθετονται να σε αντικατσταση των υφιστμενων, πως τα Συμβολια Αρχιτεκτονικς κλπ.
λα αυτ αποτελον ουσιαστικ αλλαγ στη λειτουργα του κρτους και στη δημιουργα ενς δημσιου τομα στην υπηρεσα του πολτη, που σβεται κθε ευρ δημσιας δαπνης και κθε ρα ανθρπινης προσπθειας.
Επιπλον, με το διο νομοσχδιο θεσπστηκαν μα σειρ απ λλες διατξεις για την επλυση θεμτων που αφορον στην επιτχυνση και ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας, αλλ και στη βελτωση των συνθηκν λειτουργας του κρτους και της καθημεριντητας των πολιτν. Με τις διατξεις αυτς μεταξ λλων ορζονται ζητματα θαλσσιας χωροταξας και επιταχνεται η αδειοδτηση θαλασσων αιολικν πρκων, ρυθμζονται με περιβαλλοντικ υπεθυνο τρπο θματα σχετικ με την απρριψη αποβλτων απ εκσκαφς, κατασκευς και κατεδαφσεις, επιταχνεται η διαδικασα κδοσης δασικν χαρτν, δνονται φορολογικ κνητρα για την εγκατσταση και κατοκηση στις περιοχς του υποβαθμισμνου κντρου της Αθνας και αρεται η απαγρευση της πετρελαιοκνησης σε Αθνα και Θεσσαλονκη που σχυε ως σμερα.