Ανακοίνωση σχετικά με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες

 

Σχετικ με τη θσπιση του ολοκληρωμνου χωροταξικο σχεδιασμο για τις Υδατοκαλλιργειες σε εθνικ εππεδο το Υπουργεο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς ανακοιννει τι, με την ΚΥΑ που υπογρφηκε, δημιουργεται πλον να σαφς πλασιο κατευθνσεων για την ανπτυξη του κλδου και για την προστασα του περιβλλοντος. Επσης με την ΚΥΑ δημιουργεται το πλασιο για τις αρμδιες αρχς αδειοδτησης και τις ενδιαφερμενες επιχειρσεις, στε να προσανατολιστον σε κατλληλες απ χωροταξικ ποψη θσεις και να αντιμετωπιστον προβλματα χρσεων γης σε περιοχς εγκατστασης μονδων υδατοκαλλιεργειν.
Το Ειδικ Πλασιο εναι προν ευρτατης διαβολευσης στην οποα συμμετεχαν οι 13 Περιφρειες της χρας, οι Αποκεντρωμνες Διοικσεις, η ΚΕΔΕ και οι ενδιαφερμενοι Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης, οι Δμοι καθς και δεκδες επιστημονικο και περιβαλλοντικο φορες και τοπικο σλλογοι πολιτν. Επιπλον στον ισττοπο ανοιχτς διακυβρνησης κατατθηκαν 760 σχλια τα οποα αξιολογθηκαν και κωδικοποιθηκαν σε ναν τμο 411 σελδων δημιουργντας μια εξαιρετικ σε ερος βση πληροφοριν.
Στο σχδιο Κοινς Υπουργικς Απφασης (ΚΥΑ) ενσωματθηκε, μετ απ επεξεργασα, σνθεση και αξιολγηση το υλικ της διαβολευσης και το οριστικ κεμενο εισχθη στο Εθνικ Συμβολιο Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ). Εναι αξιοσημεωτη η θετικ στση του Εθνικο Συμβουλου καθς επσης και η ενσωμτωση στην ΚΥΑ των απψεων των μελν του. Απ αρμδια Κυβερνητικ Επιτροπ εγκρθηκε η ΚΥΑ η οποα και δημοσιετηκε στις 4 Νοεμβρου 2011.
Να σημειωθε τι η θεσμοθτηση του Ειδικο Πλαισου ταν υποχρωση που απρρεε απ την Κοινοτικ Νομοθεσα, καθς και τη νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας.
Το Ειδικ Πλασιο Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης για τις Υδατοκαλλιργειες επιδικει να προσφρει λσεις σε προβλματα χρσεων γης στις παρκτιες περιοχς και να διασφαλσει την προστασα του περιβλλοντος. Οι στχοι αυτο επιτυγχνονται με την ενσχυση της συγκντρωσης των υδατοκαλλιεργητικν μονδων σε συγκεκριμνες περιοχς, τη δυναττητα της κατ’ εξαρεση δισπαρτης ανπτυξ τους, με στχο την προθηση της περιφερειακς ανπτυξης και την προστασα του περιβλλοντος με την υιοθτηση συγκεκριμνων καννων και διαδικασιν για τη χωροθτηση των μονδων.
Το Πλασιο αποτελε τη βση για την εξερεση περιοχν που πληρον τα κριτρια καταλληλτητας για Υδατοκαλλιργειες. Εντς των περιοχν αυτν θα μπορον σε μεταγενστερο στδιο και κατπιν εκπνησης μελετν και κδοσης ειδικν Προεδρικν Διαταγμτων, να οριστον συγκεκριμνες ζνες εγκατστασης μονδων υδατοκαλλιεργειν. Η λειτουργα των μονδων αυτν θα διπεται απ αυστηρος καννες, θα υπγονται σε Φορα Διαχερισης και θα ελγχονται συστηματικ απ τις αρμδιες υπηρεσες των Περιφερειν.
Επισημανεται τι στις περιοχς που παρατηρεται μεγλη συγκντρωση μονδων, πως ο Ευβοκς Κλπος, ακτς της Κορινθας και Αργολδας, ο Προς, Χο – Οινοσες δεν επιτρπεται η εγκατσταση νων μονδων, εν η δυναττητα επκτασης τους περιορζεται εξαιρετικ. Την αποκλειστικ ευθνη τρησης των παραπνω χουν οι Περιφρειες της χρας στις οποες χουν αποκεντρωθε οι αρμοδιτητες.
Με το Πλασιο δνεται η δυναττητα ορθς ανπτυξης των Υδατοκαλλιεργειν, ενς δυναμικο κλδου σημαντικο για την Ελληνικ οικονομα ο οποος ως τρα λειτουργοσε σε καθεστς ασφειας δημιουργντας πολλαπλ προβλματα τσο στους παραγωγος σο και στις τοπικς κοινωνες. Ταυτχρονα σταματ η ανεξλεγκτη εγκατσταση και λειτουργα των μονδων Υδατοκαλλιεργειν και αντιμετωπζει προβληματικς καταστσεις, επιβλλει ρους βελτωσης της λειτουργας τους και δεν συντηρε οτε νομιμοποιε την ποια υφιστμενη προβληματικ κατσταση.
Τλος το ΥΠΕΚΑ ενημερνει τι παραμνει στη θση του Προδρου του Εθνικο Συμβουλου Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης ο καθηγητς Λουδοβκος Βασενχβεν