Αναφορά στη Βουλή για τον περιορισμό του κυνηγιού της πέρδικας στη Λήμνο

 

 
.

. 04/09/2008 5

5 .
, .
. - -, .