Αναφορά στη Βουλή για φορτοεκφόρτωση καυσίμων στο λιμάνι Περάματος Γέρας Λέσβου

 

9.11.07 . , , . , .
. , ' .  120/2007 , , , , 18/12/2007 .
. . . ,   .