Αναχώρηση Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας από τη Λέσβο

 

(5/5/07) .

,   .

. .

'   .

, Doris Pack Giovanni Berlinguer ( ) .. .

Giovanni Berlinguer Doris Pack, .