Απάντηση Υφυπουργού Πολιτισμού για το Γήπεδο της Αγιάσου

 

O ( ) . , . , :
ͻ , . ...
. . :
. . , .