Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Απάντηση σΡ Ξ΅ΟΟŽΟ„Ξ·ΟƒΞ· Ξ³ΞΉΞ± τις δρομολογιακές συνδέσΡις Ελλάδας ΀ουρκίας

 

Θέμα : Δρομολογιακές συνδέσεις Ελλάδας-Τουρκίας

Από την απάντηση της κυβέρνησης, στην υπ. αρ. 9875/376/13-11-2008 ερώτηση και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, των Βουλευτών κας Ε. Τσουρή, κ. Ν. Ζωίδη και κ. Ν. Σηφουνάκη, με θέμα τις δρομολογιακές συνδέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, είναι προφανές ότι  το συγκεκριμένο θέμα δεν ενδιαφέρει και δεν έχει απασχολήσει τους αρμοδίους. Ειδικότερα:

1. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, ούτε πρόθεση λήψης μέτρων για τη στήριξη των υπό Ελληνική σημαία πλοίων, που εκτελούν πλόες, από τα ακριτικά Ελληνικά νησιά, προς τους λιμένες της γειτονικής χώρας, και τα οποία αντιμετωπίζουν καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού.
2. Ενώ αναγνωρίζεται, για το ειδικότερο ζήτημα της διανυκτέρευσης των Τουρκικών πλοίων σε λιμένες του Ανατολικού Αιγαίου, ότι «δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς ρύθμισης σε διεθνές επίπεδο», αλλά, προφανώς, ούτε και σε εσωτερικό-διμερές επίπεδο, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία γιατί αυτή είναι επιτρεπτή, ευνοώντας, με αυτό τον τρόπο, τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των ελληνικών πλοίων.
3. Οι καταγγελίες που υπάρχουν ότι, στους λιμένες αυτούς, επιτρέπεται, κατά παράβαση του νόμου και σχετικής Εγκυκλίου του ΥΕΝΑΝΠ, η επιβίβαση στα υπό Τουρκικά σημαία πλοία, επιβατών, με σκοπό την περιήγησή τους, καθιστώντας τα ελληνικά λιμάνια ναυστάθμους των Τουρκικών, θα πρέπει άμεσα να διερευνηθούν.
4. Το Υπουργείο εμμένει ουσιαστικά στο ότι καλώς τα υπό Τουρκική σημαία πλοία είναι ανασφάλιστα! Παρότι κάτι τέτοιο στερείται νομικής βάσης, ενόψει και της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Κυβέρνηση δεν διευκρινίζει τι προτίθεται να πράξει ή/και πώς πρόκειται να αιτιολογήσει ένα τυχόν ναυτικό ατύχημα, από πλευράς ανθρώπινης ασφάλειας, αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος.
5. Το Υπουργείο δεν απαντά εάν ενημερώνονται οι επιβάτες της Ε.Ε. ότι ταξιδεύουν ανασφάλιστοι, όπως και δεν απαντά στο εάν προτίθεται εν προκειμένω το Υπουργείο να προβεί στη λήψη μέτρων, που να διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των επιβατών!
6. Στο ζήτημα των επιθεωρήσεων των υπό ξένη σημαία πλοίων, η απάντηση του Υπουργείου δεν προσδιορίζει ποια και πόσα ακριβώς πλοία υπέπεσαν σε παραβάσεις και σε ποιες, καθώς, επίσης, δεν διευκρινίζει εάν τα πλοία αυτά εν τέλει συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις των Αρχών, εάν τα επιβληθέντα πρόστιμα τελικά εισπράχθηκαν και δεν καταθέτει τα σχετικά έγγραφα που ζητήθηκαν.