Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Απάντηση της Ξ•Ο€ΞΉΟ„ΟΟŒΟ€ΞΏΟ… ΧούμπνΡρ Ξ³ΞΉΞ± το μουσΡίο ΀ΕΑΙΑΝ΀

 

Επί της ερώτησης του ευρωβουλευτή και Προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας κ. Νίκου Σηφουνάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (29-1-2007) σχετικά με την μη ολοκλήρωση της μελέτης  του έργου «Επέκταση και διαμόρφωση του Περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου -Βιβλιοθήκη Τεριάντ» με προοπτική την ένταξή του στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή σε άλλα κοινοτικά προγράμματα, η αρμόδια Επίτροπος κα. Χούμπνερ, στην απάντησή της στις 26-2-07, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Δεν έχει υποβληθεί μέχρι τώρα κανένα αίτημα για κοινοτική συγχρηματοδότηση του σταδίου «κατασκευή» της επέκτασης του Μουσείου–Βιβλιοθήκη Τεριάντ.  Εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να προτείνουν για κοινοτική συγχρηματοδότηση το στάδιο «κατασκευή» του έργου είτε αυτό ενταχθεί στο πλαίσιο του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είτε στο πλαίσιο ενός από τα προγράμματα για την περίοδο 2007 -2013  ανάλογα με την διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων και την πρόοδο των εργασιών».

Μετά την απάντηση της Επιτρόπου ο κ. Σηφουνάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι το Υπουργείο Αιγαίου επί των  ημερών του κ. Παυλίδη έχει καταντήσει φορέας διεκπεραίωσης των μικροπολιτικών του και μόνο συμφερόντων και έχει εγκληματικά αδιαφορήσει για την προοπτική ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου εγκαταλείποντας σημαντικά δρομολογημένα έργα.
Τον καλώ έστω και την ύστατη στιγμή να ολοκληρώσει τη μελέτη για τη σωτηρία και αναβάθμιση ενός ξεχωριστού χώρου πολιτισμού και να δρομολογήσει την ένταξη του έργου σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Κοινότητα. Εάν δεν επιθυμεί για λόγους που αυτός γνωρίζει – πιθανόν γιατί έχει άλλες προτεραιότητες για άλλες περιοχές – ας εντάξει έστω το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αιγαίου.
Επιτέλους ας κατανοήσει ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να έχει συνέχεια και ότι   έχουμε χρέος ως ελληνική πολιτεία στο όνομα της μνήμης  του Στρατή Ελευθεριάδη να σεβαστούμε το μοναδικής αξίας Μουσείο – Βιβλιοθήκη  που ο μεγάλος ευεργέτης δημιούργησε και δώρισε στη Λέσβο και τη χώρα μας».
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης που είχε υποβάλει ο Νίκος Σηφουνάκης στις  29 Ιανουαρίου 2007 προς την Επίτροπο Χούμπνερ:

Στον οικισμό Βαρειά του Δήμου Μυτιλήνης στο Νομό Λέσβου λειτουργεί το Μουσείο – Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ, στο οποίο στεγάζονται έργα μεγάλων ευρωπαίων ζωγράφων, όπως Πικάσο, Μονέ, Ματίς, Μιρό, Τζιακομέτι, κλπ. Το Μουσείο λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ, σύμφωνα με το Π.Δ. 370/97, υπό την τυπική εποπτεία της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Το 2003, το Υπουργείο Αιγαίου, έχοντας διαπιστώσει την ανάγκη συντήρησης και εκσυγχρονισμού του Μουσείου, συμφώνησε με τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την εκπόνηση μελέτης για την ένταξη στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έργου για την «Επέκταση και βελτίωση του υφισταμένου Μουσείου-Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου». Ταυτόχρονα, λόγω μη ύπαρξης τεχνικής υπηρεσίας στο μουσείο, η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Αιγαίου ανέλαβε τη διαδικασία για την συγκρότηση του τεχνικού φακέλου και εκπόνησε την αρχιτεκτονική προμελέτη. Στα τέλη του 2003 ξεκίνησε η διαδικασία ανάθεσης της οριστικής μελέτης - σύμφωνα με το Ν. 716/77 - με στόχο τη γρήγορη ένταξη του έργου στο Γ΄ Κ.Π.Σ. Στις 7 Απριλίου 2005, ο νέος Υπουργός Αιγαίου κ. Α. Παυλίδης, με την ΔΠΜΕ/Φ.571.03/3297 απόφασή του, ανακάλεσε τις μέχρι τότε εκδοθείσες αποφάσεις και έκρινε περατωθείσα τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού. Από τότε φαίνεται ότι δεν υπήρξε καμία απόφαση για την προώθηση του έργου.

Δεδομένου ότι ο Υπουργός Αιγαίου αρνήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση που κατετέθη στο ελληνικό Κοινοβούλιο στις 2.11.2005,

1. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πληροφορηθεί κατά πόσον το Υπουργείο Αιγαίου κρίνει αναγκαία την υλοποίηση του παραπάνω έργου ή αν το έχει απεντάξει από τον προγραμματικό του σχεδιασμό;

2. Για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει επί τόσο χρονικό διάστημα η ανάθεση και ολοκλήρωση της μελέτης; Θα προωθήσει η ηγεσία του υπουργείου, έστω και με καθυστέρηση τριών ετών, τον τεχνικό φάκελο του έργου προκειμένου να γίνει η ένταξή του στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου;

3. Γιατί δεν ελήφθη μέριμνα για την ένταξή του στο Γ' Κ.Π.Σ και χάθηκε πολύτιμος χρόνος; Θα ενταχθεί τελικά σε αυτό ή θα μεταφερθεί στο Δ' Κ.Π.Σ;