Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανωτατοποίηση των εκκλησιαστικών σχολών

 

(). . . , . . , . . E-3787/05EL . Spidla (22.11.2005) 2000/78/ 27 2000 , ( ) , . . 2000/78/ , , Gravier , , . , , , 2000/78/ . , , . , .