Απολογισμός του έργου της Γερμανικής Προεδρίας ενώπιον της Επιτρ. Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρ. Κοινοβουλίου

 

, , 26 , . Neumann   , , . Kues. . 

. Neumann '' '' ( ), . . Neumann . . , , , , . , , .   
. Kues (2007-2013) . . . , , , .