Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Για τις αυθαίρΡτΡς οικοδομικές ΡργασίΡς στο ΞΉΟƒΟ„ΞΏΟΞΉΞΊΟŒ κτίριο του Ξ₯πουργΡίου Αιγαίου

 

Με αφορμή την απόφαση διακοπής των οικοδομικών εργασιών στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα που στεγάζεται το Υπουργείο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τ. Υπουργός Αιγαίου, Νίκος Σηφουνάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση : «Επί μέρες τώρα τα ΜΜΕ καταγγέλλουν τις αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες στο ιστορικό κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Αιγαίου. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο το Υπουργείο Αιγαίου, που είναι ο αρμόδιος και υπεύθυνος φορέας για την προστασία και την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος των παραδοσιακών οικισμών και των διατηρητέων κτιρίων, να γίνεται πρωταγωνιστής αυθαίρετων και παράνομων ενεργειών και παραβάτης της υφιστάμενης νομοθεσίας, που το ίδιο καθιέρωσε. Σκοπιμότητες, άγνοια και αδεξιότητες οδηγούν καθημερινά σε απαξίωση ένα Υπουργείο με Εθνική αποστολή. Επιθυμώ να υπενθυμίσω ότι στην περίοδο 2000-2004 το Υπουργείο Αιγαίου, υπήρξε θεσμοφύλακας της νομιμότητας και χειρίσθηκε το θέμα της αναγκαίας επέμβασης στον κτιριακό ιστό του ιστορικού χώρου που στεγάζεται το Υπουργείο Αιγαίου με υπευθυνότητα. Εδώ και πολλά χρόνια οι συνεχείς γεωλογικές ολισθήσεις του εδάφους θεμελίωσης, είχαν ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή μέρους του Βορειοανατολικού τμήματος του. Στον κ. Παυλίδη, παρέδωσα πλήρη και έτοιμη Αρχιτεκτονική, στατική και γεωλογική μελέτη που εκπονήθηκε από εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο, μέσω διαφανών και αδιάβλητων διαδικασιών. Η μελέτη αυτή σεβάστηκε πλήρως τον παραδοσιακό χαρακτήρα αλλά και την ιστορικότητα του κτιριακού συγκροτήματος, εγκρίθηκε και από το αρμόδιο ΣΧΟΠ και προέβλεπε την ανακατασκευή του κτιρίου Α και την επισκευή τμημάτων των πτερύγων Β και Ε, με αυστηρή διατήρηση της αρχιτεκτονικής τους φυσιογνωμίας. Εκπλήσσει το γεγονός, ότι η ευθύνη των οικοδομικών εργασιών, δεν ανατέθηκε ουσιαστικά και τυπικά σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου, οι οποίες τουλάχιστον όφειλαν να προστατέψουν το κύρος του Υπουργείου και την νομοθεσία που αυτό έχει θεσπίσει, επιβάλλοντας εν προκειμένω στον ανάδοχο του έργου την αυστηρή εφαρμογή της μελέτης και της απόφασης του ΣΧΟΠ. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν είναι άσχετο με την συνεχή αδρανοποίηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου και ιδιαίτερα των υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, κάτι το οποίο κατ' επανάληψη κατήγγειλε και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Υπουργείου. Φαίνεται ότι ο κ. Παυλίδης επιχειρεί να περιθωριοποιήσει τους εξειδικευμένους Αρχιτέκτονες που είναι οι κατ΄ εξοχήν αρμόδιοι και να τους αντικαταστήσει με ευνοούμενους του, χωρίς γνώση του αντικειμένου των παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων για να ποδηγετήσει τις υπηρεσίες. Απόδειξη η πρόσφατη τροπολογία της τελευταίας στιγμής του κ. Παυλίδη στο άσχετο Νομοσχέδιο για «τις καταδύσεις αναψυχής» του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που του δίνει πλέον την δυνατότητα να αντικαθιστά τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Προϊσταμένους της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Αιγαίου με άλλες ειδικότητες που δεν έχουν την αναγκαία εξειδίκευση με το αντικείμενο. Θα πρέπει επιτέλους να πεισθεί ο κ. Παυλίδης να σταματήσει τις ατυχείς παρεμβάσεις του, που οδηγούν στην συνεχή υποβάθμιση του Υπουργείου και των αρμοδιοτήτων του και στον εξοβελισμό των ικανών επιστημόνων».