Δήλωση Ν. Σηφουνάκη για την πώληση επιπλέον 5% του Ο.Τ.Ε. στην D.T.

 
11 , Deutsche Telekom.
- Deutsche Telekom , .
M 5%  Deutsche Telekom, 30% 20%, .
, .
, . 2008, Deutsche Telekom , , .