Δήλωση για απεργία εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ

 

24 ... , , :
. .
, , , .
, , , , .