Δήλωση για δικαστική απόφαση για τον Δήμαρχο Πέτρας

 

. ... . , :
' , .
, , .
, , , , .
.
, , , 2010 .