Δήλωση για πολιτική επιλογή Προέδρου ΠΑΣΟΚ

 

2-4 . 11 . :
  . . , , .  , , .
11 , .
, ,    .   .         16 .   , , .
, ,  - -    , .   11 ,   , .
, , 1996 , , ,   .
, 11 .   , ,       .
,   , ,   .

, .

11 ,    . , , ,     . ,    .
, .
      : , ,   - -  - , .
   -  - , .

, ,     . , , , .