Δήλωση για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ