Δήλωση για τη νέα προκήρυξη της ΥΠΑ για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών

 
... ( ) . :
. , , -.
9 2008 . ... ... .   ,
. .
.