Δήλωση για την ενέργεια του Γ.Γ. Περιφέρειας για την επιλογή Προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλήλων

 

. , , :
, ,   .
, . , , , , , , .
, . , .