Δήλωση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Μεταφορών

 

, ... , , :
, , .
.
, , 6 .
, 4 2 , .
, ... . .
. , .