Δήλωση για την κατάθεση στη Βουλή της Σύμβασης Deutsche Telekom – Ελληνικού Δημοσίου για τον Ο.Τ.Ε.

 

, , - Deutsche Telekom:

  Deutsche Telekom ... , .
28 . , , .
  Deutsche Telekom, , .
Deutsche Telekom, , .
Deutsche Telekom, , . .