Δήλωση για την ματαίωση πτήσεων της Ολυμπιακής

 
... 4 15 Olympic Air.
. 29 - MIG - .
, Olympic Air, , ;
Olympic Air .
..., , Olympic Air .
Olympic Air . .
.