Δήλωση για την μη λειτουργεία των Σχολείων στον Άγιο Ευστράτιο

 

, :

  - , . . -. .  . , , . . , ,  , . .
: ,   ' , , , , . , . , . .