Δήλωση για την προγραμματισμένη απεργία στο ΜΕΤΡΟ

 
24 , ... , , :
25% 1 2009, , , . .
.
, , .