Δήλωση για την συγχώνευση του Υπουργείου Αιγαίου

 

. , ( 18-09-07), :
, . , .
, , .
. .
2004, .
, , . .
. ,  .
2000 , , , , .
,   .
.
, , .
.