Δήλωση για τις μεθοδεύσεις του ΥΠ.ΑΙ. σε θέματα επιδοτήσεων των άγονων γραμμών του Αιγαίου

 

    . .   , . , :
. ' , 2005     . .. .   .
. . .  . . , ,   .
, ,     P.F.I. (Private Financial Intiative) .
    . 2000-2004.   , , .
. 2004 .. 2005 .
. , . 2005,   . . .
,   , ,   ,. ,      . , .
, , .
, .