Δήλωση για τον ΟΑΣΑ

 
- ... . :
, .
.... , , - .
- .
....
,
, , .
.
, , .