Δήλωση για τον ανασχηματισμό

 
, ... , , :
. , , ..
;
, 3 , , ;
. , , .
.