Δήλωση για 2η μέρα απεργίας εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ

 

24 ... , , :
, .
, , , .
.
, , .