Δελτίο Τύπου Νίκου Σηφουνάκη για τη συμμετοχή του στις εργασίες της Υποεπιτροπής για τη Διατλαντική Συνεργασία σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας στην Κορέα

 

2 2014 . . , , 7 2014.