Δελτίο Τύπου Νίκου Σηφουνάκη σχετικά με τη μετάβασή του στη Λήμνο και στη Μυτιλήνη

 

12 . , , 15 , , 18 , .