Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη συνολική αξιολόγηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλιού εκκοκκιστηρίου της Μύρινας στη Λήμνο στο επίκεντρο συνάντησης με τον Νίκο Σηφουνάκη

 

, , , , , & , , , , , .

, , .
, , .