Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου αναφορικά ΞΌΞ΅ τη ΟƒΟΟƒΞΊΞ΅ΟˆΞ· Ξ³ΞΉΞ± Ο€ΟΞΏΟŽΞΈΞ·ΟƒΞ· των ΢ητημάτων του Εθνικού ΞšΟ„Ξ·ΞΌΞ±Ο„ΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―ΞΏΟ…

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (8.9.11) στη Μυτιλήνη με τη συμμετοχή του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ και Βουλευτή Νομού Λέσβου κ. Ν. Σηφουνάκη, του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου κ. Ν. Γιακαλή και όλων των εμπλεκόμενων εκπροσώπων τοπικών φορέων, η προγραμματισμένη σύσκεψη για προώθηση των ζητημάτων του Εθνικού Κτηματολογίου. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται ως τώρα στις διαδικασίες κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου στο νησί της Λέσβου και αποφασίστηκε με την συνδρομή της Περιφέρειας και του Δήμου, κλιμάκιο στελεχών της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» να εγκατασταθεί στη Μυτιλήνη στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα, στο οποίο θα προσφεύγουν οι πολίτες που έχουν πρόβλημα για επίλυση των υποθέσεών τους και αφορούν στην εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου. Ανάλογη αντιμετώπιση του ζητήματος θα εφαρμοσθεί και στη γειτονική Χίο.

Ο Αν. Υπουργός κ. Σηφουνάκης στην εισαγωγική παρέμβαση του επεσήμανε τα παρακάτω:
 «Στη Λέσβο όπως και σε κάποιες άλλες (κυρίως νησιωτικές) περιοχές της χώρας παρουσιάστηκαν εκτεταμένα προβλήματα κατά την υλοποίηση του Κτηματολογίου που ταλαιπώρησαν τους πολίτες. Ειδικότερα:
 • Υπήρχαν εκτεταμένα προβλήματα στην εγγραφή των ακινήτων στο Κτηματολόγιο που αφορούσαν λάθος θέση των ακινήτων και λανθασμένη έκταση.
 • Οι πολίτες δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους
 • Απαιτούνταν διορθώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν με προσφυγή στα δικαστήρια και μόνο.
 • Ο νόμος δεν επέτρεπε διόρθωση χωρίς αυτή την δικαστική διαδικασία.
 • Οι πολίτες επιβαρυνόταν με σημαντικά έξοδα.
 • Το Κτηματολόγιο παρενέβη πυροσβεστικά με την Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, αλλά δεν λύθηκε το θέμα καθώς δεν άλλαξε η νομοθεσία, δεν δόθηκε οριστική λύση και δεν διευκολύνθηκαν οι συναλλαγές.
 
Με τροποποίηση του νόμου του Εθνικού Κτηματολογίου, που ψηφίστηκε μετά από εισήγηση μου, στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος», από τη Βουλή τον Ιούνιο, προβλέπεται νέα διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων.
Η διαδικασία προβλέπει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών χωρίς όμως οικονομική επιβάρυνση για αυτούς. Κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών μπορούν να συνεχίζονται οι συναλλαγές οι οποίες θα πρέπει, εφόσον απαιτηθεί, να προσαρμοστούν στη νέα και ακριβέστερη αποτύπωση των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Τα βήματα που θα ακολουθήσουν συνοπτικά είναι:
 1. Διάθεση χώρου στην ευρύτερη περιοχή και εξοπλισμός του από την Κτηματολόγιο Α.Ε.
 2. Στελέχωση της ομάδας που θα παραλάβει τα αιτήματα των πολιτών από προσωπικό της Κτηματολόγιο Α.Ε. και τοπικών φορέων..
 3. Επιλογή περιοχών για διόρθωση (Ενότητες οικοπέδων ή αγροτεμαχίων που έχουν πρόβλημα).
 4. Απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας) για την ένταξη των συγκεκριμένων ενοτήτων σε καθεστώς διόρθωσης και ταυτόχρονα απελευθέρωση των συναλλαγών.
 5. Επίγεια αποτύπωση των προβληματικών περιοχών
 6. Επεξεργασία όλων των στοιχείων
 7. Ανάρτηση – υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες
 8. Τελική επεξεργασία – Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων
 9. Απόφαση του ΟΚΧΕ για την διόρθωση
 10. Διορθωμένο - οριστικό Κτηματολόγιο
Το ΥΠΕΚΑ με την ψήφιση του νόμου πήρε την πρωτοβουλία να λύσει οριστικά το πρόβλημα άμεσα. Το κόστος καλύπτεται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. Καλούμε όλους τους τοπικούς φορείς να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Οι πολίτες της Λέσβου καλούνται να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία με την ευρεία τους συμμετοχή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο φορέα σύνταξης του Κτηματολογίου. Το Υπουργείο έχει ζητήσει ήδη από την εταιρεία του Κτηματολογίου να επιταχύνει τις διαδικασίες και να διευκολύνει τους πολίτες με κάθε τρόπο.