Δελτίο Τύπου κατάταξης του Νοσοκομείου Μυτιλήνης καθώς και του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου στη Γ΄ Ζώνη

 

   .   ,      ô , .
.            24     .