Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου που αφορά σΡ αυθαίρΡτα σΡ παραδοσιακούς οικισμούς

 

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε προβλήματα εφαρμογής του Ν.4014/2011 «Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών», σε παραδοσιακούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Ν. Σηφουνάκης γνωστοποιεί τα παρακάτω:

«Με τροπολογία που καταθέσαμε τον περασμένο Νοέμβριο στο Ν. 4030/2011, καθορίστηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία, προκειμένου αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα πόλεων, να μπορούν να διατηρηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4014/2011. Δηλαδή επεκτάθηκε και στους παραδοσιακούς οικισμούς (που ενδιαφέρει κυριώς τα νησιά) η δυνατότητα «νομιμοποίησης» υπο όρους αυθαιρέτων κτισμάτων Ειδικότερα για τους παραδοσιακούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων υπήρχε η πρόβλεψη η αρμόδια επιτροπή, που συστήνεται, για να εγκρίνει την συμβατότητα της κατασκευής με τον οικισμό, να αποφαίνεται μετά τη συγκέντρωση και αξιόλογηση όλων των αιτημάτων για ένταξη και, καθορίστηκε από τότε το τέλος Φεβρουαρίου του 2012 ως καταληκτική ημερομηνία. Επειδή όμως οι ανάγκες επέβαλλαν (με τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού κόσμου) την παράταση της ως ανω ημερομηνίας μέχρι τέλος Ιουνίου 2012, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2012, κατατέθηκε νομοθετική ρύθμιση, στο σχέδιο νόμου για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, με την οποία δίνεται η δυνατότητα άμεσης συνεδρίασης των επιτροπών για την εξέταση των αιτήσεων».