Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου σχΡτικά ΞΌΞ΅ την Ρπικοινωνία που ΡίχΡ ΞΏ Ν. Σηφουνάκης ΞΌΞ΅ τον Πρύτανη του ΠανΡπιστημίου Αιγαίου ΞΊ. Ξ . ΀σάρτα

 

Την ανάγκη άμεσης επίλυσης των ιδιαίτερα οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επεσήμανε ο Βουλευτής Λέσβου Ν. Σηφουνάκης, ο οποίος συζήτησε σήμερα το ζήτημα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητή Π. Τσάρτα.

Ο κ. Σηφουνάκης τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα τις αναγκαίες πιστώσεις προς το Ίδρυμα, ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων και να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στη φοιτητική μέριμνα, και ιδιαίτερα στη στέγαση των φοιτητών.

Χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο Αιγαίο ως μοχλό παραγωγής υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τόνωσης της ανάπτυξης του Αιγαίου.

Ο κ. Σηφουνάκης ενημέρωσε τον Πρύτανη ότι σε επικοινωνία του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και από τις συζητήσεις που έκανε, το Υπουργείου δρομολογεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου.