Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου σχΡτικά ΞΌΞ΅ τους ΞŸΞ΄ΞΉΞΊΞΏΟΟ‚ ΆξονΡς της Λέσβου

 

Ο Βουλευτής του Νομού Λέσβου και τ. Υπουργός Νίκος Σηφουνάκης, ζήτησε και ενημερώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την πορεία των μεγάλων οδικών έργων της Λέσβου, των αξόνων Καλλονής – Σιγρίου και Καλλονής – Πέτρας.

Μετά την ενημέρωση ο κ. Σηφουνάκης δήλωσε:

«Είναι σημαντικό ότι παρά τις δυο εκλογικές αναμετρήσεις, οι υπηρεσίες εργάσθηκαν και δεν υπήρξε παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα που πολύ πριν από τις εκλογές είχε δρομολογηθεί και ανακοινωθεί, ειδικότερα:

• Καταρτίσθηκε η σύμβαση του έργου «Κατασκευή οδικού άξονα ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ», η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και υπολογίζεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον μειοδότη εργολάβο εκτέλεσης του έργου, μέχρι τέλος Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης είναι 36 μήνες.

• Ολοκληρώθηκε η συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Μελετών Έργων του Υπουργείου και του μελετητή για τον οδικό άξονα ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος της επικαιροποίησης για να εισαχθεί στο Συμβούλιο Δημοσίων έργων - την επόμενη εβδομάδα - για την ένταξη του στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών.

• Καταρτίσθηκε η Συμπληρωματική Σύμβαση για την ολοκλήρωση του Οδικού ’ξονα ΜΟΡΙΑ – ΛΑΡΣΟ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ και στάλθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση. Η αρμόδια υπηρεσία απέστειλε συμπληρωματικό έγγραφο στο ελεγκτικό συνέδριο με λεπτομερή τεχνικά στοιχεία του πράγματι δύσκολου αυτού τεχνικού έργου που υλοποιείται μέσα σε μια ευαίσθητη περιβαλλοντική περιοχή.

Για όλα αυτά τα έργα η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ είναι εξασφαλισμένη και ακολουθείται ο προγραμματισμός που χαράξαμε την περίοδο 2009 - 2010 ως πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.»