Δελτίο Τύπου σχετικά με την ανακαίνιση – επέκταση της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης

 

, , .

, .   ,   34 3868/2010 ( ) .
, , , ., , , ..