Δελτίο Τύπου σχετικά με την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δ.Δ. Λουτρών του Δήμου Λέσβου»

 

. , ( & & ) .. .

.