Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου σχΡτικά ΞΌΞ΅ την αναφορά που κατέθΡσΡ ΞΏ Νίκος Σηφουνάκης Ξ³ΞΉΞ± το ΞΈΞ­ΞΌΞ± της Ξ­Ξ»Ξ»Ξ΅ΞΉΟˆΞ·Ο‚ αγροτικού ιατρού στην Αγρα Λέσβου

 

 Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της υπαίθρου, λόγω της έλλειψης αγροτικών ιατρών, έθεσε με Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Λέσβου Ν. Σηφουνάκης προς τον Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο, ύστερα από επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή Κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας ’γρας Λέσβου.

Όπως επισημαίνει στην Αναφορά ο βουλευτής, η μεταβολή των διατάξεων με τις οποίες ορισμένα αγροτικά ιατρεία της υπαίθρου χαρακτηριζόταν ως «άγονα», επέφερε απροθυμία των νέων γιατρών να καλύψουν τις κενές θέσεις, όταν αυτές προκηρύσσονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρει ο κ. Σηφουνάκης, είναι και το χωριό ’γρα, στο νησί της Λέσβου, όπου απ το 2011, παραμένει κενή η θέση του αγροτικού γιατρού, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μη απολαμβάνουν επαρκείς παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο κ. Σηφουνάκης, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει το αίτημα των κατοίκων της ’γρας Λέσβου, οι οποίοι μάλιστα είναι πρόθυμοι να παραχωρήσουν κατοικία στον αγροτικό γιατρό που θα επιλέξει το χωριό τους.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Αναφοράς

Αθήνα, 15/03/2013

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο

Θέμα: «Αγροτικό Ιατρείο ’γρας Λέσβου»

Η μεταβολή των διατάξεων με τις οποίες ορισμένα αγροτικά ιατρεία της υπαίθρου χαρακτηριζόταν ως «άγονα», επέφερε απροθυμία των νέων γιατρών να καλύψουν τις κενές θέσεις, όταν αυτές προκηρύσσονται. Αποτέλεσμα είναι, εξ’ αιτίας της έλλειψης κινήτρων, για μεγάλο χρονικό διάστημα να παραμένουν χωρίς αγροτικό γιατρό πολλά αγροτικά ιατρεία σε περιοχές της υπαίθρου, με ό,τι βεβαίως αυτό συνεπάγεται για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κατοίκων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και το χωριό ’γρα, στο νησί της Λέσβου, όπου από το 2011, παραμένει κενή η θέση του αγροτικού γιατρού - μολονότι όπως πληροφορούμαι έχει προκηρυχτεί τρεις φορές.

Επιβάλλεται το Υπουργείο σας να παρέμβει διεξοδικά στο πρόβλημα που δημιουργείται, ώστε και οι κάτοικοι της υπαίθρου και μάλιστα των παραμεθόριων ακριτικών νησιών, να απολαμβάνουν, έστω στοιχειωδώς, τις ίδιες παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να βιώνουν το ίδιο ενδιαφέρον από την Πολιτεία, με τους κατοίκους των πόλεων.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτω την επιστολή που έλαβα από την επιτροπή πολιτών του χωριού της ’γρας, από την οποία, εκτός των άλλων, προκύπτει ότι η τοπική κοινωνία είναι πρόθυμη να παραχωρήσει κατοικία στον αγροτικό γιατρό, που θα επιλέξει το χωριό τους.

Παρακαλώ να εξετάσετε το δίκαιο αίτημα τους, ενημερώνοντάς με σχετικά.

Ο ΑΝΑΦΕΡΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ