Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου σχΡτικά ΞΌΞ΅ την αναφορά που κατέθΡσΡ ΞΏ Νίκος Σηφουνάκης Ξ³ΞΉΞ± τις συγχωνΡύσΡις σχολΡίων στη Λέσβο

 

Την ανάγκη να επανεξετάσει το Υπουργείο Παιδείας την απόφασή του για συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, ώστε με την έναρξη του νέου σχολικού έτους να μην δημιουργηθούν προβλήματα «εκ του μη όντος» στην Λεσβιακή ύπαιθρο, που έτσι κι αλλιώς υποφέρει απ’ την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, ζήτησε ο βουλευτής Ν. Λέσβου του ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Σηφουνάκης, με Αναφορά που κατέθεσε στην Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κ. Αρβανιτόπουλο.

Ο κ. Σηφουνάκης επισημαίνει ότι, ύστερα και από την ενημέρωση που είχε από τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών της Λέσβου, αλλά και από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων διαφόρων χωριών, με βάση την Α.Π. 72624/Δ4/12.5.2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η συρρίκνωση αρκετών σχολείων στο νησί έχει επιφέρει αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες.

Σημειώνει μάλιστα, ότι η μετατροπή εννέα (9) δημοτικών σχολείων από 6θέσια σε 5θέσια, χωρίς να συμβάλλει στην σοβαρή εξοικονόμηση πόρων, είναι ενάντια στη διεθνή πρακτική και εάν τελικώς εφαρμοστεί υπάρχει κίνδυνος να ανατρέψει την ομαλή κοινωνική ζωή στις μικρές κοινωνίες της Λέσβου, να δυσκολέψει θεσμικά την λειτουργία «ολοήμερων σχολείων» και να αποτρέψει να ληφθούν υπόψη μαθησιακές δυσκολίες που υπάρχουν και προγράμματα προσαρμογής που εφαρμόζονται.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Αναφοράς

Αθήνα, 30/05/2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Θέμα: «Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις σχολικών μονάδων στη Λέσβο»

Όπως ενημερώθηκα από τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών της Λέσβου, αλλά και από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων διαφόρων χωριών, από τη νέα σχολική χρονιά επίκειται - σύμφωνα με την Α.Π. 72624/Δ4/12.5.2014 Απόφαση Υπουργείου σας - η συρρίκνωση αρκετών σχολείων στο νησί, γεγονός που έχει επιφέρει αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερα η μετατροπή εννέα (9) δημοτικών σχολείων της υπαίθρου από εξαθέσια σε πενταθέσια, χωρίς κατ’ ουσία να συμβάλλει στην σοβαρή εξοικονόμηση πόρων, ανατρέπει την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία και κοινωνική ζωή στις μικρές αυτές κοινωνίες (γονείς και μαθητές), δυσκολεύει θεσμικά την λειτουργία «ολοήμερων σχολείων» και δεν λαμβάνει υπόψη μαθησιακές δυσκολίες ούτε εφαρμογές προγραμμάτων προσαρμογής. ’λλωστε έχω τη γνώμη ότι με βάση τα παγκοσμίως κρατούντα η συνήθης οργανωτική μορφή ενός δημοτικού σχολείου είναι Μονοθέσιο, 3θέσιο και 6θέσιο και σε αυτή τη διάθρωση προσαρμόζονται τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η μετατροπή ενός κανονικού σχολείου σε 5θέσιο νομίζω δεν εξυπηρετεί ούτε το κράτος, ούτε τη σχολική κοινότητα. Επιβάλλεται κ. Υπουργέ η αρμόδια Διεύθυνσή σας να επανεξετάσει την ως άνω απόφασή της, πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους τον προσεχή Σεπτέμβριο 2014, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα «εκ του μη όντος» στην Λεσβιακή ύπαιθρο, που έτσι κι αλλιώς υποφέρει απ’ την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Ο ΑΝΑΦΕΡΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ