Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου σχΡτικά ΞΌΞ΅ την αναφορά που κατέθΡσΡ ΞΏ Νίκος Σηφουνάκης προς τον Ξ₯Ο€ΞΏΟ…ΟΞ³ΟŒ ΠαιδΡίας Ξ³ΞΉΞ± τα ΞšΞ­Ξ½Ο„ΟΞ± ΞžΞ­Ξ½Ο‰Ξ½ Ξ“Ξ»Ο‰ΟƒΟƒΟŽΞ½

 

Να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο Ν. 4093/2012, ώστε να επιβιώσει ο κλάδος των κέντρων ξένων γλωσσών, ζήτησε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Λέσβου Ν. Σηφουνάκης, με Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κ. Αρβανιτόπουλο.

Ο κ. Σηφουνάκης, αναφερόμενος σε σχετικά υπομνήματα ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών της Μυτιλήνης, αλλά και σε σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, σημειώνει ότι οι διατάξεις για την τήρηση των προϋποθέσεων στέγασης των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών – όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι φορείς - είναι παράλογες και αδύνατον να εφαρμοστούν στην πράξη.

Ως αποτέλεσμα, σημειώνει ο κ. Σηφουνάκης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να κλείσουν χιλιάδες νομίμως λειτουργούντα μέχρι σήμερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, προκαλώντας την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στον κλάδο, αλλά και την απώλεια σημαντικών εσόδων για το Κράτος, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Σηφουνάκης καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει το θέμα και να παρέμβει άμεσα προς την κατεύθυνση άρσης των στρεβλώσεων διατάξεων του νόμου, ενώ, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν καταστεί άμεσα δυνατό, να εξαιρεθούν τουλάχιστον από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων τα ήδη λειτουργούντα νομίμως κέντρα ξένων γλωσσών.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Αναφοράς.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Θέμα: «Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία Κέντρων Ξένων Γλωσσών»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει, όπως θα γνωρίζετε, η εφαρμογή του νόμου 4093/2012, κυρίως σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την τήρηση των προϋποθέσεων στέγασης των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Επισυνάπτω, με την παρούσα Αναφορά, σχετικά υπομνήματα που έλαβα από ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών της Μυτιλήνης, οι οποίοι έχουν μακρά πείρα στον κλάδο και έχουν εκπαιδεύσει στις ξένες γλώσσες γενιές ολόκληρες στο νησί της Λέσβου, αλλά και σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Όλων τα συμπεράσματα συγκλίνουν πως η εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου 4093/2012, θα προκαλέσει σοβαρότατες δυσλειτουργίες, κυρίως στα μικρά φροντιστήρια ξένων γλωσσών, καθώς οι νέες υποχρεώσεις για την κτηριολογική τους εγκατάσταση (π.χ. αυτοτελές κτήριο ή ολόκληρος όροφος σε πολυώροφο κτήριο) είναι παράλογες και αδύνατον να εφαρμοστούν στην πράξη. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να κλείσουν χιλιάδες νομίμως λειτουργούντα μέχρι σήμερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, προκαλώντας την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στον κλάδο, αλλά και την απώλεια σημαντικών εσόδων για το Κράτος, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Οι ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών ζητούν, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή άμεσα η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, τουλάχιστον να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της τα ήδη λειτουργούντα νομίμως κέντρα ξένων γλωσσών.

Επιβάλλεται, κ. Υπουργέ, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η χώρα μας διέρχεται συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και βαθειάς ύφεσης, να αποτρέπονται, όπου είναι εφικτό, διατάξεις που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα κλάδους της οικονομίας. Θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να επιβιώσει ο κλάδος των κέντρων ξένων γλωσσών.

Ο ΑΝΑΦΕΡΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ