Δελτίο Τύπου σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Νίκος Σηφουνάκης στη Λήμνο

 

, 23 24 .

17 .

, .

.

, , . .