Δελτίο Τύπου σχετικά με την παρουσία του Νίκου Σηφουνάκη στο Συμβούλιο Υπουργών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουδαπέστη

 

, , 19 20 2011.

2020.

3 , .