Δελτίο Τύπου σχετικά με την πορεία της μελέτης για τον οδικό άξονα "Νότια παράκαμψη Μυτιλήνης"

 

. , :

. .

, .., .