Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου σχΡτικά ΞΌΞ΅ την Ο€ΟΟŽΟ„Ξ· συνΡδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού ΣχΡδιασμού ΞΊΞ±ΞΉ Ξ‘Ξ΅ΞΉΟ†ΟŒΟΞΏΟ… Ανάπτυξης

 

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα (Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011) το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ). Στη συνεδρίαση του ΕΣΧΣΑΑ που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μίλησαν η Υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Σηφουνάκης, η Γενική Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Μαρία Καλτσά, ο Πρόεδρος του ΕΣΧΣΑΑ Λουδοβίκος Βεσενχόβεν, η Διευθύντρια Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ Πολυξένη Ζέϊκου κ.ά.

Το ΕΣΧΣΑΑ αποτελεί κορυφαίο θεσμό διαβούλευσης στον τομέα της πολιτικής για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου που γνωμοδοτεί σε θέματα εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού μετά από πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Στο ΕΣΧΣΑΑ μετέχουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης, της παραγωγής και εργασίας των σχετικών επιστημονικών επαγγελμάτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της ανώτατης εκπαίδευσης.
 
Στη παρέμβαση της η Υπουργός ΠΕΚΑ μίλησε για τη σύζευξη των χωροταξικών πλαισίων μεταξύ τους, καθώς και όλων των επιπέδων του σχετικού προγράμματος, το οποίο εκπονείται από το Υπουργείο. «Η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος οδηγεί σε έξοδο από την κρίση και ενίσχυση της οικονομία μέσα από την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας» τόνισε η κα Μπιρμπίλη. Αναφέρθηκε ακόμη στην ισορροπία των βασικών πυλώνων κοινωνίας, οικονομίας, και περιβάλλοντος, ούτως ώστε το ένα να μην αναπτύσσεται σε βάρος του άλλου, καθώς και στην ανάγκη κοινωνικής δικαιοσύνης και χωρικής συνοχής.
Υπογράμμισε ότι «το Υπουργείο θα ενθαρρύνει την ελευθερία γνώμης του ΕΣΧΣΑΑ, που θα διαμορφώνεται μέσα από εσωτερικό διάλογο, ζύμωση θέσεων και ενεργητικό ρόλο. Θα αξιοποιηθούν προτάσεις και κριτικές απόψεις που χαρακτηρίζονται από ευαισθησία, ρεαλισμό, υπευθυνότητα, κατανόηση των δυσκολιών της σημερινής συγκυρίας και αίσθηση της εφαρμοσιμότητάς τους».  Η Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην άμεση παρουσίαση προς το Συμβούλιο των δύο Ρυθμιστικών Σχεδίων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ώστε να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους, καθώς και στην ανάγκη σύνδεσης του σχεδιασμού του χώρου με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και τα τομεακά οικονομικά και άλλα εθνικά προγράμματα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Μίλησε για αυστηροποίηση των όρων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά την υλοποίηση των έργων αλλά και κατά τη μετέπειτα λειτουργία τους, με παράλληλη διευκόλυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης. Τέλος, αναφέρθηκε στη ρύθμιση του τοπίου που αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά σε χωροταξική κλίμακα, μέσα από την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού, ώστε να αναδειχθεί συνολικά ο δομημένος και αδόμητος χώρος, εφαρμόζοντας τον πρόσφατο νόμο κύρωσης της ευρωπαϊκής σύμβασης για το τοπίο. Έμφαση θα δοθεί στο υγρό στοιχείο, στην προστασία και ανάδειξή του (λίμνες, ποτάμια, θάλασσες), καθώς και στους ορεινούς όγκους και στο πράσινο στις πόλεις.
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης από την πλευρά του επεσήμανε ότι η σύγκλιση του ΕΣΧΣΑΑπου πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία: τη συστημική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και πρόσθεσε πως «για να ξεπεράσουμε την κρίση πρέπει να αναθεωρήσουμε νοοτροπίες και πρακτικές και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους αναπτυξιακούς και μακροπρόθεσμους».
Τόνισε πως υπό αυτό το πρίσμα, «ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι βασικό κλειδί για την αναπτυξιακή διαδικασία, για τη διάθεση και την εξοικονόμηση των πόρων, για την προσέλκυση επενδύσεων. Η χωρική απεικόνιση της ανάπτυξης, όμως, δεν είναι στατική διαδικασία. Απαιτεί συλλογική δράση και κοινή ευθύνη, μια δυναμική διαδικασία διαβούλευσης και συντονισμού στην οποία μετέχουν όλοι οι φορείς της Πολιτείας και η Κοινωνία των Πολιτών.
Στη βάση αυτής της αρχής, η ενεργοποίηση του ΕΣΧΣΑΑ και της Κυβερνητικής Επιτροπής, που θα έχει την ευθύνη για το συντονισμό όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, και η συμπλήρωση της νομοθεσίας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων είναι πρωτοβουλίες που θωρακίζουν θεσμικά και επιχειρησιακά την εθνική χωροταξική πολιτική». Επεσήμανε επίσης πως «επιδίωξη μας είναι ο ρόλος σας να μην εξαντληθεί στην απλή γνωμοδότηση, αλλά, με δική σας πρωτοβουλία, να διαμορφώνετε απόψεις και προτάσεις για κρίσιμα θέματα που άπτονται της χωροταξίας και της αειφόρου ανάπτυξης» και πρόσθεσε ότι   «η θεσμοθέτηση του ειδικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες είναι, για παράδειγμα, ένα πρώτο πεδίο ουσιαστικής διαβούλευσης. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στο τέλος της προσπάθειας για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες που εκκρεμεί δεκαετίες, με αποτέλεσμα ένας εξαιρετικά δυναμικός κλάδος με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό να βρίσκεται σε καθεστώς αβεβαιότητας ως προς τη χωροθέτηση των μονάδων…». Τόνισε ακόμη πως «βρισκόμαστε πολύ μακριά από την εποχή όπου το Κράτος ήταν ένας ’’θεσμικός παντογνώστης’’. Η πολυπλοκότητα της καθημερινής ζωής και η υψηλή εξειδίκευση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επιτάσσουν την ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και όλους εσάς τους διακεκριμένους εκπροσώπους του επιστημονικού κόσμου, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της παραγωγής, των μη κυβερνητικών οργανώσεων».

Ο Πρόεδρος του ΕΣΧΣΑΑ, Λουδοβίκος Βασενχόβεν τόνισε ότι το ΕΣΧΣΑΑ πρέπει να λειτουργεί ως πραγματικό όργανο διαβούλευσης και πρόσθεσε πως για να συμβεί αυτό πρέπει να έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα εσωτερικό προβληματισμό χωρίς περιορισμούς και σκοπιμότητες. Επίσης επεσήμανε «αν και είναι προφανές ότι δεν είναι ποτέ δυνατό να έχουν όλα τα μέλη του κοινές απόψεις επί όλων των συγκεκριμένων θεμάτων, εντούτοις η σύγκλιση απόψεων είναι πάντα ένας στόχος που όλοι θέλουν να επιδιώξουν ή έστω να πλησιάσουν».