Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΔΡλτίο ΀ύπου σχΡτικά ΞΌΞ΅ τον Ξ’ΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΟŒ της Αγιάσου

 

Από το Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και υποψήφιου Βουλευτή Νομού Λέσβου κ. Νίκου Σηφουνάκη, ανακοινώνεται ότι υπεγράφη από τον αρμόδιο Γεν. Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ το Τεχνικό Δελτίο για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάσου», ώστε να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), προϋπολογισμού 8,11 εκ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ, την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, καθώς και δύο αντλιοστάσια λυμάτων. Σε δήλωση του, με αφορμή αυτή την εξέλιξη ο κ. Σηφουνάκης επισημαίνει: «Ακόμη ένα έργο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών δρομολογήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του ΥΠΕΚΑ.

Σε συνέχεια των πρόσφατων εντάξεων στο ΕΣΠΑ(ΕΠΠΕΡΑΑ) των έργων βιολογικών καθαρισμών και αποχετευτικών δικτύων των οικισμών νότια της πόλης της Μυτιλήνης, της Αγίας Παρασκευής και της περιοχής Πολιχνίτου, και η Αγιάσος θα αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αντίστοιχα δίκτυα αποχέτευσης.»