Δ.Τ. για την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της οριστικής μελέτης για το φράγμα Τσικνιά

 

 

. , .

4 . , , , ,  .

, , , .

...