Δ.Τ. παράταση της προθεσμίας της πρώτης δόσης αυθαιρέτων για τις εκτός σχεδίου περιοχές των νησιών όπου δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης

 

 

1   2008/99 2008/98 .

     , , .

  , , 2.000 .
  , 28/2/2012, 31/12/2011 , , 31/1/2012.