Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας στη Λέσβο

 

, , 2-5 .

- - . .

(2 3 ), ,   (3 5 ) , ,  .

2006  .

:

Maria BADIA i CUTCHET (), Giovanni BERLINGUER (), Lissy GRÖNER (), Marianne MIKKO (), Ljudmila NOVAK (), Doris Gisela PACK (), Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (), ().