Επίσκεψη Νίκου Σηφουνάκη στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

. , 8 . 
. , EETT   .